Samtal - Stresshantering

Behöver du lätta ditt hjärta? Har du något som bubblar inom dig, som vill komma upp till ytan och släppas så du kan gå vidare i livet eller har du tappat gnistan och förstår inte varför?
Var inte rädd för att ta kontakt, vi hjälps åt.

Nedan ser du några av de verktyg som jag baserar mina samtal på, vi anpassar det utifrån dina behov.
Tillsammans är de kraftfulla men det är du som bestämmer, 

  • Visualisering om det som varit på min whiteboard - jag skriver dina svar när du berättar
  • Musik kan öppna upp för minnen, - intuitivt väljer jag musik för stunden
  • Reiki - en stunds avslappning på min bänk kan leda oss fram och öppna upp din känslobarriär
  • Mindfulness - stilla ditt sinne när tankarna virvlar omkring i ditt huvud
  • Övningar med visualisering - vi ser det ur olika perspektiv och lär oss förlåta
  • Naturen - vi går ut och tar del av naturens läkande kraft

Kanske kan du se det ur ett annat perspektiv, få en förståelse och förlåta om du behöver.
Jag har tystnadsplikt, det du berättar stannar hos mig.

"Jag är inte längre fånge i min kropp

Jag är fri, låset är uppbrutet, bojorna krossade

Jag behöver inte vara i mitt berättande, sluta älta det förflutna

Jag har lättat bördan som tyngt min ryggsäck

Jag flyger likt fågeln med lätta vingar mot en ljusare framtid"

Katarina Andersson

© Copyright visdomsboden