Nyfiken på mindfulness

Kursen omfattar följande:

  • 5 träffar á 1,5-timmar i grupp med instruktör för att träna mindfulness.
  • Innefattande egen träning 5 dagar i veckan i 5 veckor.
  • Kursen ger deltagaren insikt i vad mindfulness är och dess användningsområden exempelvis hur man kan hantera stress, oro och sömnproblem.
  • Studiecirkeln tar sin utgångspunkt i Dr Ola Schenströms bok ”Mindfulness i vardagen”
  • Formell träning i form av kortare meditationer:
    kroppsscanning, mindful yoga, andningsankare och sittande meditation.
  • Informell träning i form av träning i medveten närvaro i sitt dagliga liv.

Efter avslutad kurs får kursdeltagarna fylla i et kurs utvärdering och erhåller ett KURSINTYG för sin medverkan i studiecirkeln "Nyfiken på mindfulness".

Pris: 1495 kr / deltagare + boken ”Mindfulness i vardagen”
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till en kurs i Mindfulness.

Kursdatum ej satt, men är du intresserad är du välkommen att kontakta mig.
/ Katarina

© Copyright visdomsboden 2019