Förändringens vind

"Ur djupet av mitt hjärta
i det nya jag träder in
utan vetskap för vad som väntar.
Står på bergets topp
redo att ta steget, ut i tomma intet
föras till den plats  dit jag ska
bäras av vindens kraft.

Utan rädsla tar jag mig an det nya
vinddraget smeker min kind
när jag färdas mot min nya skepnad
skrudad i annan klädnad
den gamla skingras för vinden
försvinner bort till glömskans land.

Vakna till en ny dag som gryr
 utan ånger för det gamla som flytt
träda in med begynnande tillförsikt
rädslan för förändringens gång mattas av
med öppna ögon skönja regnbågens klara färg
solens strålar letar sig fram
morgontimmens regn har tunnats ut"

Sinnesstämning

Tittar ut genom fönstret,
ser regndropparna falla tungt mot marken.

Kan nästan höra de törstande träden,
girigt sluka varenda droppe.

Precis som allt levande på vår jord,
 hämtar vi kraft från naturen,
 för att sedan slå ut i full blom.

Liknelsen är slående, 
vi är inte alltid på rätt sida.

Det tråkiga i livet har också sin plats hos oss,
 ingen kommer undan, 
det händer oss alla någon gång.

Växlingen mellan olika sinnesstämningar,
 gör att vi kan fyllas av lycka, 
när solsidan tittar fram.

Lev ditt liv i varje ögonblick

"Ett ögonblick låter sig inte hållas kvar, lev det innan det bleknar bort i horisonten.

Ett ögonblick är lika flyktigt som vindens smekning mot din hud.

Fånga ditt ögonblick här och nu, du får det aldrig åter"

Årsringar

"Naturen är formad av tidens gång, så också vi. 
Vår in- och utsida skapas med tiden av det liv vi har levt. 
Gläds åt de årsringar du har, de visar bara att du har stor erfarenhet av livet. 
Häng inte upp dig på dagar som gått. 
Lev i nuet och de ögonblick som passerar, här och nu. 
Var glad för varje ny dag"

Kärlek

"Det brinner en låga i mitt hjärta, en låga full av kärlek och liv.
Lågan kräver en varsam, skyddande hand,
inte utsättas för den kalla vind som ibland blåser utanför.

Den fladdrande lågan behöver fyllas av ljus, glädje, värme och harmoni,
för att inte fallna, försvinna ut i intet"

© Copyright visdomsboden 2019