Använd ditt friskvårdsbidrag för en god sak - dig själv.

Behöver du lätta ditt hjärta?
Har du något som bubblar inom dig, som vill komma upp till ytan?
Vill du komma vidare i livet men har tappat gnistan och förstår inte varför?
Var inte rädd för att ta kontakt, vi hjälps åt.

Kom gärna en första gång för att se om vår kemi stämmer. Jag rekommenderar 111 - Coach samtal och Reiki, 111 minuter. Att efter vår pratstund låta dig översköljas av reikins avslappnande energier lättar upp och släpper de spänningar som kan sitta kvar i kroppen efter samtalet. Mitt mål är att mina kunder ska lämna mig med ett lättare sinne efter varje tillfälle. 

Är du redo för förändring? 

Är du beredd att satsa på dig själv är jag villig att hjälpa dig.
Handen på hjärtat, har du bestämt dig?
Jag är ingen "quick fix" så är du inte klar över om du vill ta steget mot förändring kan du sluta läsa, då är detta inget för dig. 
 • Jag är coachen men det är du som står för arbetet som för dig framåt.
 • Jag kan hjälpa dig att se mönster som upprepas när du känner att du sitter fast i gamla hjulspår. 
 • Jag tar hjälp av mina förmågor och de verktyg som står till buds för att plocka upp saker till ytan.
 • Jag vill se RESULTAT och ser gärna att du gör de övningar du får mellan våra träffar.

Att ändra gamla tankemönster kan ta tid och inget som görs i en handvändning. Det kan ta på krafterna och det är lätt att falla tillbaka när känslor kommer upp till ytan. Att öppna upp ryggsäcken och hitta vad som orsakar olika beteende mönster kan kosta många tårar men lättar när packningen tappa vikt. Vi tar det i den takt du behöver. Det viktigaste är att du har ett mål du vill uppnå och att du förstår att det är du som är ansvarig för resultatet. Personlig utveckling ger så mycket men 

OCH DET VIKTIGASTE
vi träffas vid flera tillfällen
du kan inte göra allt på en gång
allt släpper inte för att du fäller en tår en gång
TÅLAMOD, TÅLAMOD, TÅLAMOD

Du kommer till mig vid fem tillfälle, 90 minuter/gång, och vi tar frekvensen efter hand, ditt BEHOV styr. Paketpris 5200kr, ord.pris 6000kr.
Giltighetstid 6 månader, med start från första träffen.

Betalning via swish, kort och Qliero

Coaching - det egna samtalet

Ibland kan det vara bättre att höra sig själv uttala orden högt, istället för att gå runt och älta i sitt huvud. Det kan leda dig till en insikt hur du kan med ökad förståelse kan ta dig vidare mot ett mål. Mina frågor kan få dig att ifrågasätta ditt tänkande och hur du kan se det ur ett nytt perspektiv.

Ett samtal med dig själv där jag leder dig fram till egna insikter och mål. Du finner själv lösningen på frågan om hur du går vidare. En lösning som kan leda till en förändring som för ditt liv i en ny riktning. Det är inte alltid de stora kliven som medför en hållbar förändring, de små stegen är oftast lättare att implementera i vardagen.

Varje kund är unik och mitt tillvägagångssätt under ett coach samtal kan skilja sig åt beroende på vem jag har framför mig. Nedan ser du några av de verktyg som jag använder som coach, vi anpassar det utifrån dina behov. Tillsammans är de kraftfulla men det är du som bestämmer, 

 • Visualisering om det som varit på min whiteboard - jag skriver dina svar när du berättar.
 • Musik kan öppna upp för minnen, - intuitivt väljer jag musik för stunden
 • Reiki - en stunds avslappning kan leda dig vidare och öppna upp din känslobarriär
 • Mindfulness - stilla ditt sinne när tankarna virvlar omkring i ditt huvud
 • Övningar med visualisering - vi ser det ur olika perspektiv och lär oss förlåta
 • Naturen - vi går ut och tar del av naturens läkande kraft

Jag är diplomerad Life Coach Holistic hos Helena Omfors, YVCA.
Som coach leder jag dig fram till nya insikter du kanske inte reflekterat över tidigare.

Kanske kan du se det ur ett annat perspektiv, få en förståelse och förlåta om du behöver.
Jag har tystnadsplikt, det du berättar stannar hos mig.

Walk and Talk - coachande samtal i naturen

Ett samtal med dig själv under en promenad mellan träden där jag leder dig fram till egna insikter och mål. Med hjälp av naturens dofter, ljud eller bilder finner du själv lösningen på frågan om hur du går vidare. En lösning som kan leda till en förändring som för ditt liv i en ny riktning. Det är inte alltid de stora kliven som medför en hållbar förändring, de små stegen är oftast lättare att implementera i vardagen.

Du bestämmer takten

Jag leder samtalet och plockar fram olika verktyg som kan bidra till ett framgångsrikt resultat.
Ibland behövs det flera träffar för att implementera ett nytt steg.
Du väljer om du vill träffas vid ett tillfälle eller vill ha ett paketpris om tre tillfällen.


Paketpris med tre tillfällen där ditt behov styr frekvensen.

Ibland kan det behövas mer än ett tillfälle för att komma fram till orsaken som hindrar dig att gå vidare.
Det kan behövas bearbetning av det som kommer upp mellan gångerna vi träffas.
Under samtalen leder jag dig med hjälp av min vägledning och intuition för att du ska våga lyfta på stenen och se vad som finns där under.
Jag använder mig av olika tillvägagångssätt anpassat efter dina behov.

Coaching - det egna samtalet
Ibland kan det vara bättre att höra sig själv uttala orden högt, istället för att gå runt och älta i sitt huvud. Det kan leda dig till en insikt hur du kan med ökad förståelse kan ta dig vidare mot ett mål. Mina frågor kan få dig att ifrågasätta ditt tänkande och hur du kan se det ur ett nytt perspektiv.

Ett samtal med dig själv där jag leder dig fram till egna insikter och mål. Du finner själv lösningen på frågan om hur du går vidare. En lösning som kan leda till en förändring som för ditt liv i en ny riktning. Det är inte alltid de stora kliven som medför en hållbar förändring, de små stegen är oftast lättare att implementera i vardagen.

Varje kund är unik och mitt tillvägagångssätt under ett coach samtal kan skilja sig åt beroende på vem jag har framför mig. Nedan ser du några av de verktyg som jag använder som coach, vi anpassar det utifrån dina behov. Tillsammans är de kraftfulla men det är du som bestämmer, 

 • Visualisering om det som varit på min whiteboard - jag skriver dina svar när du berättar.
 • Musik kan öppna upp för minnen, - intuitivt väljer jag musik för stunden
 • Reiki - en stunds avslappning kan leda dig vidare och öppna upp din känslobarriär
 • Mindfulness - stilla ditt sinne när tankarna virvlar omkring i ditt huvud
 • Övningar med visualisering - vi ser det ur olika perspektiv och lär oss förlåta
 • Naturen - vi går ut och tar del av naturens läkande kraft
 • Vägledning - min intuition berättar för mig

Jag är diplomerad Life Coach Holistic, Reiki Master, Medium och Mindfulnessinstruktör.

Kanske kan du se det ur ett annat perspektiv, få en förståelse och förlåta om du behöver.
Jag har tystnadsplikt, det du berättar stannar hos mig.

Paketpris med 3 x 60 min - 2000kr, ord.pris 2100kr.
Giltighetstid 6 månader, med start från första träffen.

Betalning via swish, kort och Qliero

Coach samtal för par - det egna samtalet tillsammans

Ibland kan det behövas mer än ett tillfälle för att komma fram till orsaken som hindrar er att gå vidare.
Under samtalen leder jag er med hjälp av min vägledning och intuition för att ni ska våga lyfta på stenen och se vad som finns där under.
Jag använder mig av olika tillvägagångssätt anpassat efter era behov.

Coaching - det egna samtalet för par kan vara ett första steg till att våga berätta er känsla inför ett mål ni satt upp. Ibland kan det vara bättre att höra sig själv uttala orden högt, istället för att gå runt och älta i sitt huvud. Det kan leda er fram till en insikt om hur ni med ökad förståelseför varandra kan ta er vidare mot ett gemensamt mål. Mina frågor kan hjälpa er att ifrågasätta er syn på saken och hur ni kan se det ur partnern perspektiv.

Ni finner själv lösningen på frågan om hur ni går vidare. En lösning som kan leda till en förändring som för ert liv i en ny riktning. Det är inte alltid de stora kliven som medför en hållbar förändring, de små stegen är oftast lättare att implementera i vardagen.


"Jag är inte längre fånge i min kropp

Jag är fri, låset är uppbrutet, bojorna krossade

Jag behöver inte vara i mitt berättande, sluta älta det förflutna

Jag har lättat bördan som tyngt min ryggsäck

Jag flyger likt fågeln med lätta vingar mot en ljusare framtid"

Katarina Andersson

© Copyright visdomsboden 2022