Kristallhealing

Hur kan kristallerna hjälpa oss?

Kristallhealing är en behandling som fördjupar sig i kropp och själ. Mottagaren får i gång flödet i energikroppen och energi fylls på och balanserar varje chakra. Det är en kraftfull behandling som har en läkande effekt på både kropp och själ. Mottagaren upplever en total känsla av frid och helhet under behandlingen.

Behandlingen fördjupar sig i det som behöver läkas känslomässigt. Vi lever i ett samhälle fyllt av krav och stress och vi tappar då lätt oss själva, inre friden, glädjen och kärleken. Vi går alla igenom med och motgångar. Motgångar som kan orsaka obalans och blockeringar. Med kristallhealing löser man upp dessa blockeringar, läker och fyller på med ny livskraft. Stenar och kristaller är från naturen, de är uppkopplade med energi och kraft. Denna kraft löser upp och fyller på där det behövs. Kristaller, ädelstenar och halvädelstenar har en hög frekvent energi, ett ljus som med rätt användning kan ge oss en helande kraft.

Shamaner världen över har använt kristaller och stenar i sin magi. Kvinnor och män genom historien har använt stenar slipade till vackra smycken för att ta del av stenarnas inneboende kraft. När man arbetar med kristallterapi lyssnar man in vad mottagarens inre behöver och förmedlar. Varje sten och kristall har sin egna form och kraft. Detta sammanfattas och den rätta behandlingen ges. Här har även geometrin sin betydelse. En behandling tar 60-90 minuter.

Din investering: 700 kr

© Copyright visdomsboden